Прийом до навчального закладу

Вітаємо Вас на сторінці Хмельницького приватного ліцею "Гармонія"!

 

Згідно з пп.2.4, 2.6. та 2.6. Статуту Хмельницький приватний ліцей "Гармонія" здійснює навчально-виховний процес за денною формою навчання. Бажаючим надається право і створюються умови для індивідуального навчання, дистанційного навчання, інклюзивного навчання, навчання екстерном.

Зарахування учнів до Хмельницького приватного ліцею «Гармонія» здійснюється після тестування у психологічнїй службі ліцею, без проведення конкурсу за умови досягнення дитиною 5-6 років та за наказом директора.

Для зарахування учня до навчального закладу клієнти (батьки або особи, які їх замінюють), подають заяву, копію свідоцтва про народження, копію паспорта одного з батьків, медичну довідку встановленого зразка, особову справу (крім дітей, які вступають до першого класу),  до ліцейних класів (школи ІІІ ступеня) – документ про відповідний рівень освіти. Між клієнтом та ліцеєм укладається договір. Клієнт надає адміністрації ліцею дозвіл на використання інформації.

Переведення учнів ліцею до наступного класу здійснюється у порядку, встановленому МОН України.

У разі переходу учня до іншого навчального закладу для здобуття загальної середньої освіти у межах міста батьки або особи, які їх замінюють, подають до ліцею  заяву із зазначенням причини переходу та довідку, що підтверджує факт зарахування дитини до іншого навчального закладу.

 

Приймання дiтей до Приватного дошкільного виховного закладу "Гармонія" провадиться з 10-го по 30-те серпня згiдно з наказом директора, що видаеться на пiдставi заяви батькiв або осiб, якi iх замiнюють та результатiв спiвбесiди iз психологом.

 До закладу зараховуються дiти 2-6(7) рокiв.

         У разi потреби дитина може перейти протягом будь-якого року навчання до iншого закладу освiти.

 

         В  закладi  дiють  одновiковi групи денного перебування чисельнiстю до 18 чоловiк в кожнiй: раннього віку та середнього віку. 

 
Розробка сайту: uaBiznes.info