Прийом до навчального закладу

Вітаємо Вас на сторінці Хмельницької приватної загальноосвітньої школи "Гармонія" І-ІІІ ступенів !

 

Згідно з пп.2.4, 2.6. та 2.6. Статуту школа "Гармонія" здійснює навчально-виховний процес за денною формою навчання. Бажаючим надається право і створюються умови для індивідуального навчання, дистанційного навчання, інклюзивного навчання, навчання екстерном.

Зарахування учнів до Хмельницької приватної загальноосвітньої школи «Гармонія»  І-ІІІ ступенів здійснюється після тестування у психологічнїй службі Школи, без проведення конкурсу за умови досягнення дитиною 5-6 років та за наказом директора.

Для зарахування учня до навчального закладу клієнти (батьки або особи, які їх замінюють), подають заяву, копію свідоцтва про народження, копію паспорта одного з батьків, медичну довідку встановленого зразка, особову справу (крім дітей, які вступають до першого класу),  до школи ІІІ ступеня – документ про відповідний рівень освіти. Між клієнтом та школою укладається договір. Клієнт надає школі дозвіл на використання інформації.

Переведення учнів Школи до наступного класу здійснюється у порядку, встановленому МОН України.

У разі вибуття учня з м.Хмельницького батьки або особи, які їх замінюють, подають до закладу заяву із зазначенням причини вибуття.

У разі переходу учня до іншого навчального закладу для здобуття загальної середньої освіти у межах міста батьки або особи, які їх замінюють, подають до Школи  заяву із зазначенням причини переходу та довідку, що підтверджує факт зарахування дитини до іншого навчального закладу.

 

Приймання дiтей до Приватного дошкільного виховного закладу "Гармонія" провадиться з 10-го по 30-те серпня згiдно з наказом директора, що видаеться на пiдставi заяви батькiв або осiб, якi iх замiнюють та результатiв спiвбесiди iз психологом.

 До закладу зараховуються дiти 2-6(7) рокiв.

         У разi потреби дитина може перейти протягом будь-якого року навчання до iншого закладу освiти.

 

         В  закладi  дiють  одновiковi групи денного перебування чисельнiстю до 18 чоловiк в кожнiй: раннього віку та середнього віку. 

 
Розробка сайту: uaBiznes.info