Портрет Гармонійця

Всеобічний, гармонійний розвиток наших дітей досягається за рахунок знань, умінь та правильного виховання. В наших учнях ми прагнемо виховати такі якості.

 
 1. Усвідомлення себе Людиною.

 2. Усвідомлення своєї належності до українського народу.

 3. Орієнтація на успіх, позитивне ставлення до себе та своїх життєвих перспектив.

 4. Прагнення до самовдосконалення.

 5. Здатність до співпраці,уміння працювати в команді.

 6. Уміння брати на себе відповідальність та самостійно приймати рішення.

 7. Уміння відстоювати свою точку зору.

 8. Уміння уникати конфліктів та розв’язувати їх.

 9. Свідоме професійне визначення.

 10. Наявність досвіду організаторської роботи.

 11. Оволодіння сучасними інформаційними технологіями.

 12. Вміння вчитись і раціонально використовувати набуті знання.

 13. Вміння планувати вільний час та відпочивати корисно і цікаво.

 14. Уміння аналізувати й контролювати власну діяльність, здатність до самокритики і самоорганізації.

 15. Готовність прийти на допомогу тим, хто її потребує.

 16. Знання культурних та духовних цінностей своєї родини, школи, країни, народів світу.

 17. Вільне володіння українською і російською та практичне володіння англійською і німецькою мовами.

 18. Прагнення до фізичної досконалості та здорового способу життя.

 19. Прагнення бути успішним у сучасному світі, який постійно змінюється.

 20. Цілісна орієнтація на гармонійне співіснування себе з соціальном оточенням та навколишнім середовищем.

 
Розробка сайту: uaBiznes.info